?SOP 30/02 Chodov

Login FormPDF Tisk Email


Nae organizace m dlouholetou historii, p?sob vochran? p?rody a ivotnho prost?ed ji p?es 30 let.

Hlavn npln prce na organizace je p?edevm ochrana p?rody a ivotnho prost?ed, pravideln klubov a vkendov ?innost sd?tmi a mlde a enviromentln vchova a osv?ta a vzd?lvn.

Nai MOPci jsou ?leny 2 oddl? Jet?rky, a Orli.

Vsou?asn dob? ( 31.12.2019) mme 56 ?len? ztoho je 21 dosp?lk? .

Nae ?innost je pouze dobrovoln, nemme dn placen zam?stnance.

Na organizaci byl vroce 2001 ud?len statut Regionlnho centra pro Karlovarsk kraj a tak akreditovanho Ekocentra snzvem Chodov?ek.


Prce dosp?lk? je p?evn? zam??en na likvidaci bolevnku velkolepho dle drbu zelen? vparku u polikliniky a p?i o n park vLesn ulici, kter jsme si vzali pod patront vroce 1999 vrmci akce Adoptuj park vyhlen M Chodov.

Jedn se p?evn? o sekn trvy, pro?ezvn strom? a udrovn po?dku.


Provdme tak dendrologick pr?zkumy, z?ast?ujeme se sprvnch ?zen. Vrmci Ekocentra poskytujeme informace o problematice ivotnho prost?ed a programech SFP, provozujeme knihovnu a poskytujeme propaga?n materily, letky a dal tkajc se ochrany p?rody a ivotnho prost?ed.

Aktuln d?n v organizaci najdete ZDE

strnky Minibotanick zahrady najdete ZDE


projekt NET4GAS Bl k p?rod? www.blizprirode.cz